Tworzymy innowacyjne rozwiązania płatnicze

Wystarczy kilka kart płatniczych i lojalnościowych, by w portfelu zaczęło brakować miejsca. Tu z pomocą może przyjść Multikarta - gadżet, który zawiera w sobie dane ze wszystkich posiadanych kart.

Zacznij z nami już Dziś

We create innovative payment solutions

Several payment and loyalty cards are enough to have no more space in your wallet. And there comes Multicard – a gadget which consists the data from all the possessed cards within.

Start with us now

My Wallet

My Wallet - to system pakietowy usług płatniczych integrujący w jednej karcie, rachunki debetowe, obciążeniowe, kredytowe i przedpłacone oraz ich dostawców. Klient za pomocą My Wallet posiada zdalny dostęp do wszystkich środków zgromadzonych na swoich rachunkach. My Wallet umożliwia, upraszcza i konsoliduje posiadane rachunki, ułatwiając korzystanie z nich. Za pomocą tej aplikacji można zarządzać i kontrolować ilość i cele wydatków oraz zintensyfikować poziom oszczędności.

Nasze Technologie


Od lat jesteśmy czołowym producentem systemów mobilnych. Posiadamy w swoim portfolio wiele udanych i zrealizowanych projektów. Do każdego z nich podchodziliśmy indywidualnie, rozpatrując każdy aspekt z wyjątkową starannością. Zdobyliśmy w ten sposób doświadczenie, z którego możemy być dumni.


Our technologies


We are the leading producer of mobile systems for many years. We have many successful and conducted projects in our portfolio. Every single project is treated with an individual approach, every aspect being taken into consideration with utmost carefulness. We obtained vast experience in that way, of which we are really proud.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.