Tworzymy innowacyjne rozwiązania płatnicze

Wystarczy kilka kart płatniczych i lojalnościowych, by w portfelu zaczęło brakować miejsca. Tu z pomocą może przyjść Multikarta - gadżet, który zawiera w sobie dane ze wszystkich posiadanych kart.

Zacznij z nami już Dziś

We create innovative payment solutions

Several payment and loyalty cards are enough to have no more space in your wallet. And there comes Multicard – a gadget which consists the data from all the possessed cards within.

Start with us now

Bezpieczeństwo

W dziedzinie płatności najistotniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Technologia o niedostatecznym poziomie zabezpieczeń jest bezużyteczna, wiec poza funkcjonalnością i możliwościami systemu najważniejszą cechą systemu płatniczego jest jego odporność na próby ataku. Dbając o wysokie standardy, wykorzystujemy tylko najnowocześniejsze technologie które dają stuprocentową pewność bezpieczeństwa danych i komunikacji.

Technologia EMV znacząco zwiększa bezpieczeństwo transakcji płatniczych poprzez uwierzytelnianie karty kryptograficznej chroniącej handlowców i emitentów przed akceptacją podrobionej karty.

EMV wzbogaca systemy interoperacyjności i bezpieczeństwa w następujące funkcje:

  • elastycznej weryfikacji posiadacza karty w oparciu o kod PIN lub podpis;
  • autoryzacji karty oparta na danych dynamicznych i mocnych technikach kryptograficznych;

Autoryzacja transakcji EMV składa się z kilku etapów:

  • posiadacz karty umieszcza chipową kartę EMV w czytniku lub, w przypadku transakcji bezdotykowej, uaktywnia kartę dotknięciem;
  • terminal punktu sprzedaży identyfikuje markę dostawcy usług płatniczych na karcie;
  • terminal wybiera właściwą aplikację EMV i wykorzystuje dane związane z odpowiednim dostawcą w celu wykonania konkretnych kroków;
  • karta i terminal nawiązują połączenie, które umożliwia im przeprowadzenie indywidualnych procesów zarządzania ryzykiem.

W naszych kartach stosujemy trzy rodzaje szyfrowania:

  • end-to-end (E2EE) Transmisja danych jest szyfrowana od aplikacji na telefonie lub karty płatniczej do serwerów w banku.  W czasie transmisji danych nie ma żadnych serwerów pośredniczących, nie ma ryzyka przechwycenia danych.
  • point-to-point (P2PE), które pozwala na natychmiastowe szyfrowanie danych na karcie już w momencie wpisania klucza, przesunięcia karty przez czytnik magnetyczny, dotknięcia lub włożenia karty do czytnika tak, by nikt nie był w stanie odczytać danych i spieniężyć środków;

tokenizacja, zastępująca dane na karcie tokenami, które są bezużyteczne i zupełnie nieczytelne dla osób postronnych poza konkretnym kanałem akceptacji lub kanałem konkretnego handlowca.

Nasze Technologie


Od lat jesteśmy czołowym producentem systemów mobilnych. Posiadamy w swoim portfolio wiele udanych i zrealizowanych projektów. Do każdego z nich podchodziliśmy indywidualnie, rozpatrując każdy aspekt z wyjątkową starannością. Zdobyliśmy w ten sposób doświadczenie, z którego możemy być dumni.


Our technologies


We are the leading producer of mobile systems for many years. We have many successful and conducted projects in our portfolio. Every single project is treated with an individual approach, every aspect being taken into consideration with utmost carefulness. We obtained vast experience in that way, of which we are really proud.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.